Máster en Planificación e Estratexias Territoriais na Sociedade Actual

A Asociación Universitaria de Ciencias Sociais e Humanidades Galicia Iberoamérica (AGALI) e o grupo de investigación Análise Territorial (ANTE) da Universidade de Santiago de Compostela (USC), ofertan a segunda edición do Máster Planificación e Estratexias Territoriais na Sociedade Actual, un título propio da Universidade de Santiago de Compostela impartido integramente on line. A oferta docente inclúe un curso de especialización e dous cursos de perfeccionamiento derivados do máster.

MASTER Planificación e estratexias territoriais na sociedade actual
[60 créditos] [500 €] [Inscrición]

--------------------------------------------------------------------------------

 

MASTER Planificación e estratexias territoriais na sociedade actual
[60 créditos]

Programa:

MÓDULO I. Análise, planificación e estratexias territoriais na sociedade da información

MATERIA 1· Iniciación á planificación territorial [5 créditos]
Prof. D. Lourival Cardoso da Silva
 
MATERIA 2· Marketing territorial na sociedade da información [5 créditos]
Prof. Dr. D. José Carlos Macía Arce
Prof. Dr. D. Francisco José Armas Quintá

 
MATERIA 3· Novos procesos de planificación urbana [5 créditos]
Profa. Dra. Da. María José Piñeira Mantiñán
 
MATERIA 4· Desenvolvemento e novas tecnoloxías en espazos rurais [5 créditos]
Prof. Dr. D. Francisco José Armas Quintá
Prof. Dr. D. José Carlos Macía Arce

 
MATERIA 5· Planificación e xestión de espazos naturais no mundo globalizado [5 créditos]
Prof. Dr. D. Alberto Martí Ezpeleta
Prof. Dr. D. Manuel Cabalar Fuentes

 
MATERIA 6· Transportes e mobilidade na sociedade da información [5 créditos]
Prof. Dr. D. Miguel Pazos Otón
 
MATERIA 7· O patrimonio histórico na xestión do territorio [5 créditos]
Profa. Dra. Da. Ana Suárez Piñeiro
 
MATERIA 8· A pesca e a acuicultura no mundo global [5 créditos]
Profa. Dna. Ánxeles Piñeiro Antelo

MATERIA 9· Permanencia e vivencia da cidade na sociedade da información [5 créditos]
Profa. Dra. Da. Belén María Castro Fernández
 
MATERIA 10· Inmigración e mercado de traballo nunha sociedade global [5 créditos]
Profa. Dra. Da. Rosa María Verdugo Mates
 
MÓDULO II. Procesos de desenvolvemento nun mundo globalizado 
 
MATERIA 11· Novas estratexias de desenvolvemento na sociedade da información [5 créditos]
Prof. Dr. D. Lourival Cardoso da Silva
Prof. Dr. D. Manuel Cabalar Fuentes

 
MATERIA 12· O potencial do turismo no desenvolvemento territorial [5 créditos]
Prof. Dr. D. Xosé Manuel Santos Solla
 
MATERIA 13· Factores de risco e novas oportunidades de negocio nunha economía global [5 créditos]
Prof. Dr. D. Rubén Camilo Lois González
 
MATERIA 14· Planeamento da cultura: Investigación fundamental e creación de empresas spin off/out [5 créditos]
Prof. Dr. D. Elías José Torres Feijó

MATERIA 15· Globalización, exclusión social e pobreza [5 créditos]
Prof. Dr. D. Francisco Ramón Durán Villa
Profa. Dra. Da. María José Piñeira Mantiñán

 
MATERIA 16· Políticas de difusión da sociedade da información. Logros e fracasos [5 créditos]
Prof. Dr. José Carlos Macía Arce
Prof. Dr. Francisco José Armas Quintá

MATERIA 17· Paisaxe: participación e desenvolvemento [5 créditos]
Prof. Dr. D. Valeria Paul Carril
 
MATERIA 18· Turismo, cultura e sustentabilidade en países en desenvolvemento [5 créditos]
Prof. Dr. D. Joao Carlos Sarmento
 
MATERIA 19· Novas perspectivas na planificación territorial a través das infraestruturas de datos espaciais [5 créditos]
Prof. Dr. D. Melchor Fernández Fernández
Prof. Dr. D. Alberto Meijide Vecino
Prof. Dr. D. Manuel Francisco Marey Pérez
Prof. D. Luis Franco Vázquez

 
MÓDULO III. Técnicas, métodos de investigación e ferramentas TIC

MATERIA 20· As TIG como ferramentas de análise e desenvolvemento territorial na Sociedade da Información [5 créditos]
Prof. Dr. D. Ángel Miramontes Carballada
 
MATERIA 21· Xeomarketing [5 créditos]
Profa. Dra. Da. Teresa Orduña Domingo
 
MATERIA 22· Técnicas e métodos de investigación en Ciencias Sociais e Humanidades [5 créditos]
Prof. Dra. Da. Marcea Andrade Sales

MATERIA 23· Identificación e potenciación de valores medioambientais para o desenvolvemento local e rexional [5 créditos]
Profa. Dra. Da. Alejandra Feal Pérez

TESE DE MÁSTER. Planificación e estratexias territoriais na sociedade actual [15 créditos]

 

Máis información e inscricións no portal oficial da Universidade de Santiago de Compostela.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edicións anteriores:

Curso 2010-11

Curso 2011- 2012

Curso 2012-2013