Somoza Fernández, ...., & Domínguez Almansa, .... (2018). O despoboamento rural galego como problema didáctico: un proxecto para o colexio público do Incio. AGALI Journal. Journal Of Social Sciences And Humanities, 7(7), 51-71. Consultado de