Somoza Fernández, ...., & Domínguez Almansa, .... 2018 may 8. O despoboamento rural galego como problema didáctico: un proxecto para o colexio público do Incio. AGALI Journal. Journal of Social Sciences and Humanities. [En línea] 7:7